biopharma.co.il - המלכוד של הורות וקריירה
תמונות
וידאו

המלכוד של הורות וקריירה

המלכוד של הורות וקריירה

הורות, ובעיקר אמהוּת, היא מלכוד. נשים שבוחרות להיות אמהות וגם לטפח את הקריירה נתקלות באין-ספור קשיים ודילמות בחיי היום-יום. אבל בעיית הבעיות היא, כמובן, רגשות האשמה. טרם נתקלתי באישה קרייריסטית, ולא משנה כמה הייתה שלמה עם בחירתה בקריירה על פני זמן עם הילדים, שלא סבלה מרגשות אשמה הנוגעות לטיפול בילדים, ולרוב התחושה הזו מלווה גם בתחושת החמצה על שנות הילדות הראשונות, שבהן לא נכחה הרבה ואשר לא ישובו עוד.

מצד שני, נשים שבוחרות בהורות על פני הקריירה, כלומר שנשארות בבית ומגדלות את הילדים במשרה מלאה, חשות לא אחת תחושה של חוסר מימוש עצמי, של השתעבדות ושל שחיקה. ויותר מכך: הן חשות לא מוערכות, כי משום מה בחברה המערבית כיום התפקיד החשוב ביותר, של טיפוח וחינוך דור העתיד, הלא הוא המשאב החברתי החשוב מכול, נתפס כעניין חסר ערך שהולם מטפלות בשכר ומוסדות חינוך, ולא נשים אינטליגנטיות, מודעות או משכילות. פעמים רבות כשהילדים גדלים מעט והנשים הללו בוחרות לשוב למעגל העבודה, להחיות את הקריירה או להתחיל מחדש, הן מגלות שחוקי המשחק השתנו, שהן מבוגרות מדי לתפקידים מסוימים או שאין להן הכשרה הולמת.

המשך מאמר